Tłumaczenia konsekutywne

czyściwo białe https://annfil.pl

Interesującą metodą stosowaną przy tłumaczeniach ustnych jest tłumaczenie konsekutywne. Aktualnie jest ono całkiem rozpowszechnioną praktyką, która ma za sobą długą tradycję – od lat jest stosowane zwłaszcza w kontekście wystąpień politycznych lub naukowych. Sam termin brzmi dość tajemniczo i laikowi może się kojarzyć ze swoistą „czarną magią”, jednak tak naprawdę wcale nie jest to bardzo skomplikowany model. Najważniejsza jest bezpośrednia obecność tłumacza, który najczęściej stoi tuż obok mówcy i dokonuje translacji. W jaki sposób? Przy konsekutywnych tłumaczeniach na język docelowy przetwarza się dłuższe wypowiedzi, trwające czasami nawet kilka minut. Oznacza to, że mówca wypowiada się w swoim języku i jeśli na sali znajdują się osoby, które go nie rozumieją, muszą poczekać na treść tłumaczenia.

Zadaniem tłumacza jest streścić wypowiedź mówcy w taki sposób, aby przedstawić najważniejsze tezy jego wywodu i kluczowe twierdzenia. Rzadko kiedy mamy do czynienia z przekładem w skali 1:1, ponieważ tłumacz nie ma możliwości zarejestrowania każdego słowa. Tłumacząc konsekutywnie specjalista zazwyczaj sporządza notatki w trakcie poszczególnych partii wypowiedzi prelegenta. Nie mają one jednak charakteru „zwykłych” notatek. Składają się z reguły z zestawu słów kluczowych oraz specjalnych znaków, które pozwalają tłumaczowi odtworzyć logiczną i treściową strukturę wypowiedzi. Osoby szkolone pod kątem tłumaczeń konsekutywnych dowiadują się w czasie zajęć, jak sporządzać notatki, aby były one jak najbardziej efektywne.