Moda jako zjawisko polityczne, cz. 1

Lucky Dice bluza niebieskie kolczyki swarovski

Choć przyjmuje się, że każdy w okres w dziejach powiązany z panującą w tym okresie modą, to tak naprawdę choć panująca moda ma rzeczywiście bardzo duże znaczenie na to, w co się ubieramy, to jednak z całą pewnością, nie jest to znaczenie kluczowe.

Dla każdego człowieka, niezależnie od panujących w danym okresie kanonów mody, istnieje zestaw ubrań, które założyłby z chęcią oraz takich, których, choćby nawet były ostatnim krzykiem mody, nie założyłby nigdy.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ, co w co się ubieramy, jest tak naprawdę odzwierciedleniem naszej osobowości, naszych marzeń oraz naszych wewnętrznych nastrojów is tanów psychicznych.

Co więcej, tak jak wewnętrzne nastroje pojedynczych jednostek wpływają na sposób w doborze garderoby tej jednostek, tak nastroje panujące w społeczeństwie mają ogromny wpływ na modę panującą w społeczeństwie.

Zjawisko to bardzo dobrze widać w czasach PRL-u, kiedy to nastroje polityczne i ogólna sytuacja w kraju, miały ogromny wpływ na kształtowanie mody panującej w tym okresie.