Języki kaukaskie – rodzina językowa budząca kontrowersje

Przeglądy ppoż hydrantów Liturgiczne obrusy ołtarzowe z haftem czołowym

Przed laty ustalono pewne kryteria, które pozwalały na dość szczegółowe wyodrębnianie rodzin językowych. Językoznawcy na całym świecie porozumieli się w kwestii ich ustalenia i przez długi okres czasu nic nie zaburzało owego porządku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiały się nowe narzędzia do badania języków. Prowadząc badania porównawcze na materiale językowym dochodzili często do zupełnie nowych wniosków. Dotychczasowe pewniki poddawane były polemikom, budziły wiele kontrowersji. Stosując nowoczesne metody badawcze stawiano tezy, które burzyły wielowiekowe osiągnięcia. Okazywało się np.

, że języki niegdyś skoncentrowane w jednej rodzinie, wcale do niej nie pasują, nie wykazują tak wielu oczywistych podobieństw jak dotąd twierdzono. Obecnie dużo niezgodności budzi wśród językoznawców rodzina języków kaukaskich. Jest ona niewielka, bo zaliczono do niej około pięćdziesięciu języków. Ta liczba jest przez niektórych badaczy uznawana za nieprawdziwą, nigdy na ten temat nie było zgodności między nimi. Uważają też, że wcale nie zachodzi między językami kaukaskimi tak dalekie pokrewieństwo, jak się twierdzi. Dostrzegają raczej duże zróżnicowanie niż bliskość. Głównie o stanowieniu grupy decyduje bardziej fakt, iż te języki są w zdecydowanej opozycji do sąsiadujących z nimi indoeuropejskich i ałtajskich.

Drobne podobieństwa zauważalne są w kwestii konstruowania zdań, sferze gramatycznej, fonetycznej, ale to zdaniem badaczy zbyt Malo, by nadal o tych językach mówiono jako o jednej rodzinie.

www.zebymed.pl