Dialekt prowansalski a język francuski

geodezja gorzów wlkp. Biuro tłumaczeń albański

Język prowansalski oficjalnie uznawany jest za dialekt języka francuskiego, nie stanowi obecnie odrębnego oficjalnego języka. Był takim kiedyś i dlatego znalazł się przecież w grupie języków romańskich obok włoskiego, francuskiego, portugalskiego czy innych. Współcześni językoznawcy znacznie zmniejszyli zakres znaczenia i obszar występowania tego języka. Obecnie uznają, że funkcjonuje on głównie w Prowansji i niewielkim obszarze Langwedocji.

Podzielony jest na szereg subdialektów, które niestety coraz bardziej są wypierane z użycia przez język francuski i nawet włoski. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że stanie się językiem zagrożonym a w rezultacie zniknie z lingwistycznej mapy. Dominujący język francuski również wywodzi się z indoeuropejskiej rodziny i należy do grupy romańskiej. Jest jedynym urzędowym językiem we Francji, choć mówi się tutaj wieloma językami, znany jest na całym świecie i wielu wykształconych ludzi zna go perfekcyjnie.

Specjalna organizacja dba o to, by popularyzować i pielęgnować ten język, który dzięki temu nauczany jest w wielu krajach jako dodatkowy. Co ma z nim wspólnego prowansalski? Historycznie wiele, chociażby to, że ich alfabety opierają się na łacinie, ale współcześnie już coraz mniej. Być może tylko to, że obydwoma językami mówią ludzie zamieszkujący ten sam kraj. Ludzie znający język francuski mają teraz jeszcze okazję nauczyć się prowansalskiego, bo żyją obecnie czynni użytkownicy uznający go za swój rodzimy język .

www.bricks-bits.com.pl