Category: Tłumaczenia

Języki południowosłowiańskie – zachodnie

Język serbskochorwacki należy do grupy języków południowosłowiańskich, która dzieli się na zachodnie i wschodnie. Do zachodnich zaliczają się języki serbski, chorwacki,

Uralska rodzina językowa

Język fiński zalicza się do podgrupy bałtyckofińskiej, grupy fińskiej. Ta grupa wywodzi się z rodziny języków ugrofińskich wyodrębnionej z uralskiej rodziny językowej. Razem z fińskim funkcjonują w