Category: Tłumaczenia

Podręczniki użytkownika

Codziennie miliony ludzi na całym świecie używają rozmaitych produktów. Wybór jest ogromny. Chodzi przede wszystkim o szeroko rozumianą elektronikę użytkową, bo to właśnie dla niej najczęściej przygotowuje

Liaison, czyli „zdanie po zdaniu”

Kolejna postać tłumaczenia ustnego wzięła swoją nazwę z języka francuskiego i jest w żargonie zawodowych tłumaczy określana mianem „liaison”. Mówiąc po polsku są to przekłady „zdanie po

Praktyka jest niezbędna

Pisaliśmy już, co wyróżnia dobrego tłumacza. Rzetelność, dokładność, uczciwość – to cechy, które nasuwają się niejako same z siebie. Jest jeszcze bardzo ważna sprawa – praca nad sobą i swoim zawodowym rozwojem.

Ile da się zarobić?

Kwestią, która rodzi wiele pytań są zarobki tłumaczy. Czy jest to zajęcie dochodowe? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, albowiem bardzo wiele zależy od kwestii natury indywidualnej.

Kryteria oceniania bliskości pomiędzy językami

Badania językoznawcze prowadzące do ustalenia bliskości pomiędzy językami zaczynają się od najmniejszych elementów. Biorą więc pod uwagę najpierw fonemy, które samodzielnie nie

Języki południowosłowiańskie – wschodnie

Obecnie w tej grupie znajdują się tylko dwa języki, bułgarski i macedoński, choć kiedyś była bardziej rozbudowana, bo zaliczały się do niej również staro – cerkiewno