Category: Tłumaczenia

Kryteria oceniania bliskości pomiędzy językami

Badania językoznawcze prowadzące do ustalenia bliskości pomiędzy językami zaczynają się od najmniejszych elementów. Biorą więc pod uwagę najpierw fonemy, które samodzielnie nie

Języki południowosłowiańskie – wschodnie

Obecnie w tej grupie znajdują się tylko dwa języki, bułgarski i macedoński, choć kiedyś była bardziej rozbudowana, bo zaliczały się do niej również staro – cerkiewno

Język czeski – język słowacki

Ludzie mieszkający od lat na jednym terytorium posługiwali się dwoma językami. Jeden z nich, czeski, ma odległą historię i można powiedzieć, że na terenie dawnej Czechosłowacji

Języki celtyckie – szkocki, irlandzki

Jak wszystkie języki celtyckie, szkocki i irlandzki stoją na pozycji języków zagrożonych. W trudniejszej sytuacji jest język szkocki, bo posługuje się nim niewielki procent

Dialekt prowansalski a język francuski

Język prowansalski oficjalnie uznawany jest za dialekt języka francuskiego, nie stanowi obecnie odrębnego oficjalnego języka. Był takim kiedyś i dlatego znalazł