Podręczniki użytkownika

www.rostowski.info

Codziennie miliony ludzi na całym świecie używają rozmaitych produktów. Wybór jest ogromny. Chodzi przede wszystkim o szeroko rozumianą elektronikę użytkową, bo to właśnie dla niej najczęściej przygotowuje się instrukcje obsługi. Czasami są one krótkie i zwięzłe, a czasami przyjmują rozmiary dość opasłe. W tym drugim przypadku zazwyczaj używa się terminu „podręcznik użytkownika”.

To swoista poszerzona wersja instrukcji, która zawiera bardziej szczegółowe informacje o produkcie oraz jego obsłudze. Precyzyjne i rzeczowe tłumaczenie jest tutaj bardzo ważne. Często jest tak, że do jakiegoś wyrobu (na przykład telewizora) dołącza się grubą książeczkę podzieloną na kilka części – każda z w innym języku. Jeśli producentowi zależy na poważnym traktowaniu klienteli w różnych stronach świata, to każdorazowo powinien on zlecić tłumaczenie profesjonalistom. Jedynie wówczas można mieć pewność, że wszystkie informacje zostaną precyzyjnie przekazane czytelnikom-użytkownikom.

Ewentualne nieścisłości mogą mieć negatywne konsekwencje. Im instrukcje dłuższe i bardziej szczegółowe, tym większym są wyzwaniem dla tłumacza. Należy się liczyć z tym, że będą one najeżone specyficznymi terminami, które należy oddzielnie zgłębić, aby stosować je zgodnie z pierwotnym znaczeniem. Tłumacz, który miał wcześniej styczność z takimi treściami wiele rzeczy będzie robił automatycznie, bez konieczności odwoływania się do słowników i notatek. Jeśli idzie o podręczniki użytkownika, to takie translacje najlepiej powierzać osobom z doświadczeniem.