chirurgiaonkologiczna.org.pl Blog

Znaczenie strojów ludowych

Strój od zawsze pełnił ważną rolę w społeczeństwie. Za jego pomocą można było podkreślić status społeczny i materialny. Dodatkowo strój może określać przynależność do określonej grupy społecznej.

Liaison, czyli „zdanie po zdaniu”

Kolejna postać tłumaczenia ustnego wzięła swoją nazwę z języka francuskiego i jest w żargonie zawodowych tłumaczy określana mianem „liaison”. Mówiąc po polsku są to przekłady „zdanie po

Strój sieradzki

Strój sieradzki był charakterystycznym ubiorem mieszkańców tego regionu głownie w drugiej połowie XIX wieku. Z czasem sieradzanie zaczęli wzorować się na modzie miejskiej, czego efektem był zanik charakterystycznych

Praktyka jest niezbędna

Pisaliśmy już, co wyróżnia dobrego tłumacza. Rzetelność, dokładność, uczciwość – to cechy, które nasuwają się niejako same z siebie. Jest jeszcze bardzo ważna sprawa – praca nad sobą i swoim zawodowym rozwojem.

Ile da się zarobić?

Kwestią, która rodzi wiele pytań są zarobki tłumaczy. Czy jest to zajęcie dochodowe? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, albowiem bardzo wiele zależy od kwestii natury indywidualnej.