chirurgiaonkologiczna.org.pl Blog

Języki mniej lub bardziej popularne

Wiemy już, że języków na świecie mamy wiele. Praktycznie wszystkich z nich możemy uczyć się w Polsce, a dla większości przygotowano nawet programy studiów. Rzecz jasna język językowi nierówny – także

Podręczniki użytkownika

Codziennie miliony ludzi na całym świecie używają rozmaitych produktów. Wybór jest ogromny. Chodzi przede wszystkim o szeroko rozumianą elektronikę użytkową, bo to właśnie dla niej najczęściej przygotowuje

Znaczenie strojów ludowych

Strój od zawsze pełnił ważną rolę w społeczeństwie. Za jego pomocą można było podkreślić status społeczny i materialny. Dodatkowo strój może określać przynależność do określonej grupy społecznej.

Liaison, czyli „zdanie po zdaniu”

Kolejna postać tłumaczenia ustnego wzięła swoją nazwę z języka francuskiego i jest w żargonie zawodowych tłumaczy określana mianem „liaison”. Mówiąc po polsku są to przekłady „zdanie po

Strój sieradzki

Strój sieradzki był charakterystycznym ubiorem mieszkańców tego regionu głownie w drugiej połowie XIX wieku. Z czasem sieradzanie zaczęli wzorować się na modzie miejskiej, czego efektem był zanik charakterystycznych